Joan edukira

22

2010/07/07

Pedro, 1910eko jorrailen 26ean jaixo zan Muruetan. Bere alabiek ez eban bizirik ezetu eta bere lobak be ez, baia, bere hurbilekoak (andriek, koinetu, etabar) itxi ebien testigantzaz gain, berak be, bere eskuz idatzitteko eguneroko bat itxi eban geur egun ixe-ixe beiegittute dauenarren oso ondo zainddute dauena. Eguneroko horri “La guerra civil española para un vasco” izenburue ipini eutson 1936ko garagarrileko 16ean.
Bere bizixen einddeko ibilbidiegaz zerikusixe dekon pertsona garrantzitsu bat, bere osaba Eustakio izen zan, Kuban ibilitako abade frantzizkanoa, abertzaletasune transmitidu eutsona.
1937ko jorrailen 24ean, Busturiko Maria Santosegaz ezkondu zan, zapatuz. Egun bi geroau, famili osoagaz mendiko Parisi hauzure ixon zien pasiuen, eta Gernikeko bonbardeuen testigu bihurtu zien. Maria Santos-ek urte asko beranduau esaten eban moduen, eurek, sasixetan ostondu zien eta, bertotik, ikusi eitten ebien zelan sartzen zien hegazkiñek itsoso aldetik.
Matxixtako gañien, alturie hartzen ebien, antza, Gerniken bajatuteko. Esaten ebanez, hain baju pasetan zirean hegazkiñek, pilotuen burue eta dana ikusi ahal ebiela.
Momentu horretan bertan, eurekaz, falanjistea zan osaba bat egoan, Juan José, eta harek, hegazkinek nongoak ete zirean galdetu ebenien, alemanak zirela erantzun eban, marraztute euken gurutziegattik.
Pedrok, Banco de Vizcayan eitten eban biher, eta lanera joateko, motor bat erabiltzen eban, Norton bat Inglaterratik enkargau ebana. Nazionalak (frankistek) materiela konfisketan hasi zienez, motorra ‘Gobierno Vasco”-ri emotea hobeto izango zala pentsau eban, baia hori einez, Ertzainen lehenengo talteetan alistau zan. Motorragaz, fronteko lotura lanak eitten eibazen, mezuek eroan eta ekarteko. Handik gitxire Telesforo Monzon-en laguntzaile bihutu zan.
Nazionalak Euskadin sartzen hasi zienien, Santoña-ra destinatu ebien, umiek barkuz atzerrira atarateko ardurapien. Halan, “Espuma de los siete mares” (ingeleses) deitzen zan barkuen joan zan iparralderantz. Berton, atzerriratuteko beste Euskeldun asko lez, erresistentzia frantsesa deritzonari lagunduten ibili ei zan, Landatako famili batenien egoala ostondute. Baia handik gitxire, alemaniarrek atxilotu eta Bologne sur Mer-era eroan ebien preso bertako konzentrazio esparru batera.
Bertotik eskapetan lortu eban arren, tuberkulosiaz hil zan 1945-ko garagarrilen.

Pedro was born on April 26th 1910 in Murueta. His daughter couldn’t meet him alive , nor could his grandchildren, but his nearer relatives (wife, brother-in–law, and so) witnessed his life and he also left a handwritten yellowish paged diary kept in perfect conditions. On July 16th 1936 he himself gave the diary the name of “La guerra civil española para un vasco” (The spanish civil war for a Basque).
Everything he did during his life was greatly influenced by his uncle Eustakio, a Franciscan priest living in Cuba who transmitted him the idea of patriotism.
On Saturday, April 24th 1937, he got married to Maria Santos from Busturia. Two days later, the whole family were going for a walk up to Parisi neighbourhood when they became witness of Gernika’s bombing. As Maria Santos used to say some years later, hidden among the bushes, they were able to see planes coming from the sea.
Planes flew high over Matxitxako and down to Gernika, and passed over so near ,they could even see pilots’ heads.
At the moment, uncle Juan José, a member of Falange, was also there, and when they asked him where they could be from, he explained the planes were German because of the cross drawn on them.
At the time, Pedro had a job at Banco de Vizcaya and he used a Norton motorcycle, carried from England to go to work. As francoists (followers of Franco) were starting to confiscate everything, Pedro thought he’d rather give the motorcycle to the Basque Government, and it was that way that he joined the first Ertzaintza team. With the help of his Norton, he was in charge of bringing and carrying messages across the frontier. Not long later, he became Telesforo Monzón’s assistant.
When francoists began getting into the Basque Country, he was sent to Santoña and he was the person in charge of sending children abroad by ship. On board of a ship called “Seven Seas´ foam”, he left northwards. He met there some other Basques who used to say that he helped the so called French resistance. He stayed with a family in The Landes, and soon Germans took him as a prisoner and brought him to a prison camp in Bologne-sur-Mer.
Although he could escape, he died from tuberculosis in July 1945.

Advertisements
No comments yet

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: